Apmācību grafiks

Apmācību grafiks

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

OKTOBRIS (8.10. – 14.10.), 41. nedēļa

Praktisks vienas dienas seminārs: KĀ PIEMĒROT JAUNO VISPĀRĪGO DATU AIZSARDZĪBAS REGULU, NOFORMĒJOT ATTAISNOJUMA DOKUMENTUS (ARĪ ELEKTRONISKOS) UZŅĒMUMOS UN IESTĀDĒS? Lai apgūtu visus jaunumus darbā ar dokumentiem, uzņēmumiem ir iespēja pieteikties semināram. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 12. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/datu-regula

Unikāla 3 mēnešu attīstības un konkurētspējas stiprināšanas programma: KĀ KĻŪT PAR TIRGUS LĪDERI. Biznesa attīstības kreatīvais modelis. Ir daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt produktu vai pakalpojumu pieprasījumu par, piemēram, 20 % vien pāris mēnešu laikā. Cena pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 299,- (standarta cena – 699 EUR). Sākums – 12. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa – http://registreties.lv/tirgus-lideris

OKTOBRIS (15.10. – 21.10.), 42. nedēļa

SEMINĀRS UN MEISTARKLASE: Stress kā enerģijas avots sasniegumiem un dzīves baudīšanai. Straujas pārmaiņas, saskarsme ar agresīviem cilvēkiem, augstas prasības mūsdienās darba pasaulē, intelektuālā un emocionālā slodze ir tie faktori, kas mūsdienu darbiniekiem izraisa stresu. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 15. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/energijas-avots

Seminārs un meistarklase: STRESA PĀRVARĒŠANA UN STRESA NOTURĪBAS ATTĪSTĪŠANA. Darba vidē stress ir ikdiena un uzskatāms par neatņemamu darba sastāvdaļu. Lai novērstu speciālistu izdegšanu un iemācītu saudzēt savus resursus kvalitatīvam darba rezultātam tiek organizēts praktisks stresa pārvarēšanas un stresa noturības attīstīšanas seminārs un meistarklase. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena – EUR 249,-).

Semināra norise – 16. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stresa-vadibas-un-parvaresanas-seminars

Intensīvais biznesa treniņš – meistarklase: PATS SEV KLIENTU SERVISA EKSPERTS. Tagad ikvienam uzņēmuma vadītājām ir iespēja uzzināt, kā nodrošināt izcilu klientu servisu, apmeklējot unikālu meistarklasi un apmācot pēc tam arī savus darbiniekus. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 17. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/klientu-servisa-eksperts

Praktiskās intensīvās apmācības un meistarklase: KĀ PĀRDOT DĀRGĀK UN LIKT KLIENTAM ATGRIEZTIES VĒL UN VĒL. Ikviena uzņēmuma interesēs, nenoliedzami, ir pārdot ne tikai “vidējā cenu līmeņa” preces vai pakalpojumus, bet arī “dārgos” un tā saucamos “ekskluzīvos” produktus vai pakalpojumus. Lai varētu dārgi pārdot, pirmkārt, ir nepieciešams perfekti pārzināt klientu, viņa vēlmes un problēmas. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 18. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-pardot-dargak

Praktiskais vienas dienas intensīvais seminārs: DELEĢĒŠANAS PRASMJU TRENIŅŠ VADĪTĀJIEM. Veiksmīgs uzņēmuma vadītājs ir tāds, kurš spēj organizēt un vadīt grupas darbību, tostarp regulēt savstarpējās attiecības grupā tā, lai sasniegtu vienotu mērķi. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 18. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/delegesana

Intensīvais 3 mēnešu grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS INTENSĪVAIS KURSS. Grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb “kā grāmatvedim vasaras laikā kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku”. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 19. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un iestādēm: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.10.2018. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 19. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

OKTOBRIS (22.10. – 28.10.), 43. nedēļa

Meistarklase personāla atlases darbiniekiem: DARBINIEKU ATLASE, BALSTOTIES UZ MOTĪVIEM, VĒRTĪBU SISTĒMU UN PERSONĪBAS ATBILSTĪBU AMATAM. Seminārā pasniegtās metodes priekšrocība ir tāda, ka tā palīdz nonākt līdz būtībai caur visnotaļ pozitīviem sevi izceļošiem kandidāta tekstiem. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena EUR 599,-). Norises laiks – 22. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darbinieku-atlase

Intensīvais biznesa treniņš – meistarklase: PATS SEV MĀRKETINGA MENEDŽERIS. Mārketinga nozare ir viena no konkurējošākajām nozarēm gan Latvijā, gan pasaulē. Šajā jomā konkurence ir īpaši asa, tāpēc ikvienam ir būtiski sekot līdzi jaunākajām tendencēm un nepārtraukti uzlabot savas zināšanas. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 24. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/marketinga-menedzeris

Aktuāls seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 25. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Praktiskais vienas dienas apmācību kurss “HACCP PRINCIPI PĀRTIKAS UZŅĒMUMA PAŠKONTROLES SISTĒMĀ”. Neviens uzņēmums nevar uzsākt savu darbību, ja nav izstrādāta uzņēmuma paškontroles sistēma, kas balstās uz HACCP principiem. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta semināra cena EUR 249,-). Semināra norise – 25. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/haccp

Seminārs un meistarklase NEREDZAMĀ MOTIVĀCIJA. Seminārā apgūsiet slēptās motivācijas paņēmienus: personības un motīvu noteikšanu ikdienišķas sarunas laikā, motivēšanas paņēmienu izvēli atbilstoši konkrētā darbinieka motīviem. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 26. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/neredzama-motivacija

OKTOBRIS/NOVEMBRIS (29.10. – 4.11.), 44. nedēļa

SEMINĀRS UN MEISTARKLASE Viedā vadība: darbinieku iedvesmošana ar vadītāja personību un mērķiem. Darbinieki daudz sasniedz, ja vadītājs prot nospraust motivējošus mērķus un iedvesmot to sasniegšanā. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 29. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/vieda-vadiba

Biznesa apmācību intensīvais kurss: PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Darba tirgus tendences, personāla dokumentu pārvaldība, personāla plānošana un atlase, personāla vadības stratēģija un, protams, arī personāla motivācija. Nedrīkst aizmirst, ka personāla vadītāji ir vieni no uzņēmumu svarīgākajiem darbiniekiem, tieši tādēļ tiem ir arī jāsniedz atbilstošas zināšanas. Cena, pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 30. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija

Biznesa apmācību intensīvais kurss: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena, pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 30. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija

Intensīvais pārdošanas apmācību kurss: PĀRDOŠANAS SKOLA. Ikviens uzņēmējs, kura mērķis ir attīstīties un gūt panākumus, piekritīs, ka biznesa attīstība šodien nav iedomājama bez profesionālām zināšanām un jauniem izaicinājumiem. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 499,-). Sākums – 31. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pardosanas-skola

Intensīvais trīs dienu apmācību cikls: SARUNU VEŠANAS PRASMES EFEKTĪVAI KOMUNIKĀCIJAI. Komunikācija biznesa vidē ir ļoti nozīmīga, it īpaši, ja ņemam vēra Latvijas nelielo tirgu, kas nosaka, ka perspektīvs šeit var būt tikai ilgtermiņa attiecībās balstīts bizness. Galu galā jo vieglāk sapratīsimies ar partneriem, komandu un potenciālajiem pircējiem, jo lielākus panākumus gūsim! Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 249,-). Sākums – 31. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/efektiva-komunikacija

Praktiskās apmācības un meistarklase: KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Ir daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt esošo klientu pārdošanas apjomu par 20 % vien pāris mēnešu laikā. Šī informācija palīdzēs veiksmīgāk cīnīties par savu vietu tirgū un gūt lielāku peļņu, izmantojot tos pašus resursus. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 1. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-panemt-vairak

Intensīvais trīs dienu apmācību cikls: PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana. Uzņēmējdarbība ir spriedzes pilna, jo prasa spēju uzņemties atbildību, prasmi komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 1. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personiskas-efektivitates-trenins

Intensīvā trīs dienu meistarklase – praktiskās apmācības: DARBINIEKU MOTIVĒŠANAS EFEKTĪVĀKIE RISINĀJUMI, kuri jāpārzina katram veiksmīgam vadītājam. Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kuri izpilda galvenos uzdevumus, lai uzņēmums sasniegtu savu mērķi. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 249,-). Sākums – 1. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darbinieku-motivesana

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.11.2018.” Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 2. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

NOVEMBRIS (5.11. – 11.11.), 45. nedēļa

Seminārs un meistarklase LAIKA VADĪBA – PAŅĒMIENI UN PSIHOLOĢIJA. Efektīva laika vadība palīdz uzlabot savu prasmi izlietot laiku lietderīgāk – tā ir iespēja apgūti laika vadības pamatprincipus, veikt padziļinātu analīzi personiskajās laika vadības jomās. Cena: ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 5. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/laika-vadiba

Intensīvais biznesa apmācību cikls PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA GARANTĒTIEM PĀRDOŠANAS REZULTĀTIEM. Šodien gandrīz katrā nozarē lielu lomu spēlē mārketings. Arī pārdošanas process ir mainījies un klienti ir kļuvusi prasīgāki. Pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 249,- (standarta cena – 699 EUR). Sākums – 7. novembr. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija

SEMINĀRS UN MEISTARKLASE 1. Līmenis. Uzzini dziļāk savu klientu! 2. Mārketingam svarīgo faktoru noteikšana ar MS Excel programmu un datu vizualizācija. Uzņēmumu vadībai, apsverot lēmumu pieņemšanu, arvien svarīgāki kļūst mārketinga speciālistu viedokļi par jaunu klientu piesaisti, esošo noturēšanu, klientu lojalitātes stiprināšanu utt. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 9. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/svarigo-faktoru-noteiksana

NOVEMBRIS (12.11. – 18.11.), 46. nedēļa

SEMINĀRS UN MEISTARKLASE: Kā iepazīt dziļāk savu personālu. Izcila personālvadība ar MS Excel. Personālavadības speciālisti var nozīmīgi celt uzņēmuma produktivitāti, nosakot, veidojot un attīstot talantus, izvēloties un iesakot snieguma kritērijus darbiniekiem un vadītājiem. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 12. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izcila-personalvadiba

Praktiskās apmācības un meistarklase “NO LABAS KLIENTU APKALPOŠANAS UZ IZCILU!” Nekad neapstājies strādāt pie sava uzņēmuma klientu servisa līmeņa. Mūsdienās ļoti nozīmīgu lomu veiksmīga uzņēmuma attīstībā spēlē izcila klientu apkalpošana. Jo labāk attieksimies pret klientiem, jo pozitīvāka būs viņu pieredze, kā rezultātā viņi būs motivēti atgriezties atkārtoti. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 15. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-apkalposana

Intensīvais seminārs: KĀ STRĀDĀT AR PERSONĀLU: MAZĀKAS ALGAS – AUGSTĀKA MOTIVĀCIJA! jeb 5 soļu pieeja.  Aizvien vairāk uzņēmumu vadītāji izmanto zināšanas par to, kā motivēt savus darbiniekus, kā izvērtēt efektīvākos motivātorus un kā noturēt labākos profesionāļus savā komandā, tādā veidā palielinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju. Diemžēl šodien uzņēmuma vadītājs varētu teikt, ka „nav jau grūti motivēt, ja ir pietiekami augstas algas un ir iespēja maksāt prēmijas”. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 15. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/mazakas-algas-augstaka-motivacija

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls. Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām speciālitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. Cena pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 299,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 16. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi

Praktiskais vienas dienas seminārs DARBA LIKUMDOŠANA KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Dažādu praktisku situāciju skaidrojumi. Darba likumdošanas jautājumi mūsdienās ir aktuāli ikvienam – gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 16. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darba-likumdosana

NOVEMBRIS (19.11. – 25.11.), 47. nedēļa

Intensīvais pārdošanas apmācību cikls: PĀRDOŠANAS AKADĒMIJA. Nenoliedzami, lai arī cik labi būtu pārdošanas rezultāti, ikviena uzņēmuma intereses ir pārdot savu produkciju un pakalpojumus pēc iespējas dārgāk un labāk. Cena pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 499 EUR). Semināra norise – 22. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pardosanas-akademija

Intensīvais biznesa treniņš – meistarklase: KĀ KĻŪT PAR LABĀKO UZŅĒMUMA VADĪTĀJU. Seminārā apkopotas visas svarīgākās zināšanas, kas jāapgūst uzņēmuma vadītājām – gan par klientiem, darbiniekiem, uzņēmuma virsuzdevumiem, sistēmu un stratēģiju. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 449,-). Semināra norise – 22. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/uznemuma-vaditajs

Praktiskais vienas dienas seminārs PVN LIKUMA PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM. Mūsdienās likumdošana mainās ļoti strauji un arī šis gads tam nav izņēmums. Ņemot vērā šīs tēmas aktualitāti, ikviens tiek aicināts apmeklēt semināru. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 23. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pvn-likuma-piemerosana

NOVEMBRIS/DECEMBRIS (26.11. – 2.12.), 48. nedēļa

Vienas dienas intensīvais kurss KLIENTORIENTĒTA PAKALPOJUMA SNIEGŠANA. Orientācija uz klientu apkalpošanu ir ļoti nozīmīga vairākos uzņēmumos un tiek uzskatīta par labu apkalpošanas praksi. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 28. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/klientorientets-pakalpojums

Praktiskais vienas dienas seminārs IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA (IIN) UN VSAOI PIEMĒROŠANA PRAKTISKĀS SITUĀCIJĀS. Lai arī vairums uzņēmēju šķiet, ka daudzviet likuma normas ir loģiski nepamatotas, tās ir jāpiemēro un jāzina, kā to pareizi izdarīt. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 30. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-piemerosana

DECEMBRIS (3.12. – 9.12.), 49. nedēļa

GRĀMATVEDĪBAS KVALIFIKĀCIJAS KURSI Praktiskas nodarbības, dokumentu paraugi, pārskati un deklarācijas, situāciju risināšana. Ikviens mazāks vai lielāks uzņēmums, pašnodarbinātais vai iestāžu darbinieks ir saistīts ar grāmatvedības un nodokļu jomu. Cena pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 249,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 3. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gramatvedibas-kvalifikacijas-kursi

Apvienotais vienas dienas seminārs PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS UN UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS. Lai nodrošinātu precīzas grāmatvedības atskaites, finanšu dokumentu pārvaldību un citus ar nodokļiem saistītus jautājumus ikvienam ir iespēja apmeklēt apvienoto vienas dienas semināru. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 3. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pievienotas-vertibas-nodoklis

Praktiskais vienas dienas seminārs DARBA ALGA. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 5. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darba-alga

Vienas dienas intensīvais treniņš: PREZENTĒŠANAS UN UZSTĀŠANĀS PRASMES. Prasme veiksmīgi uzstāties auditorijas priekšā un prasme runāt mūsdienās jebkurā jomā iegūst arvien lielāku vērtību. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 6. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/uzstasanas-prasmes

Praktiskais vienas dienas seminārs UIN LIKUMA PRAKTISKA PIEMĒROŠANA UN DEKLERĀCIJAS AIZPILDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 7. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uin-likuma-piemerosana

DECEMBRIS (10.12. – 16.12.), 50. nedēļa

Praktiskais vienas dienas seminārs KASES APARĀTI, ATTAISNOJUMA DOKUMENTI. Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes, kas ir nepieciešamas darbā ar kases aparātiem un teicami pārvaldību kases sistēmu, ikviens grāmatvedis ir aicināts apmeklēt praktisko grāmatvedības semināru. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 10. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/kases-aparati-attaisnojuma-dokumenti

Praktiskais vienas dienas seminārs GRĀMATVEDĪBAS METODIKA. Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 12. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gramatvedibas-metodika

Praktiskais vienas dienas seminārs GADA PĀRSKATA UN KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ. Lai parūpētos par to, ka viss ir pareizi noformēts un darbā ar Gada pārskatu iesniegšanu netiek pieļautas kļūdas, ikvienam ir iespēja apmeklēt semināru. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 14. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gada-parskats-gramatveziem

DECEMBRIS (17.12. – 23.12.), 51. nedēļa

Praktiskais vienas dienas seminārs DARĪJUMI SKAIDRĀ NAUDĀ – IESPĒJAMIE RISKI UN SODA SANKCIJAS. Kases aparātu, biļešu un kvīšu lietošana un citas aktualitātes tirdzniecībā. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 20. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi

JANVĀRIS (14.01. – 20.01.), 1. nedēļa

Biznesa apmācību sesija: KĀ IZVEIDOT VEIKSMĪGU BIZNESU UN GŪT PANĀKUMUS! Apmācību mērķis ir vairot motivāciju esošajos un topošajos uzņēmējos savas uzņēmējdarbības paplašināšanai, veidojot savu redzējumu par nākotni, mudināt realizēt savas idejas. Cena pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams) – tikai EUR 199,- (standarta cena – 699 EUR). Sākums – 17. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/jks

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk, vai ne?

Tālrunis papildus informācijai: 20355559