Apmācību grafiks

Apmācību grafiks

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

Lai atvieglotu pieteikšanos jums interesējošajiem semināriem, tagad apmācības ir sadalītas pa tēmām un jūs ātrā laikā varat uzzināt, kādas jaunas apmācības pieejamas grāmatvedībā, personāla vadībā, biroja vadībā un citās jomās.

APMĀCĪBU TĒMAS:

BIZNESA VADĪBA | | PĀRDOŠANA | | PERSONĀLA UN BIROJA VADĪBA | | KLIENTU SERVISS | | GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
| LIETVEDĪBA | | MĀRKETINGS UN REKLĀMA | | PSIHOLOĢIJA

 

MAIJS (25.05.–31.05.), 22. nedēļa

Komunikācijas prasmju meistarklase: KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 27. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/prasmes-parliecinat

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem: PATS SEV GRĀMATVEDIS! Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis, IIN, patentmaksa. Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem – atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, nemaz nerunājot par nepieciešamību sekot līdzi naudas plūsmai. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 27. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Praktiskais lietvedības seminār​u cikls: LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 28. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/lietvedibas-akademija

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒEUR 99, tikai EUR 79 + PVN, TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise: tiešsaistē – 28. maijā, klātienē – 22. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Interaktīvais trīs dienu apmācību kurss: IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLA. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 28. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/izcilas-klientu-apkalposanas-skola

Praktiskais semināru cikls: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM (JAUNA PROGRAMMA!). Apmācību ietvaros dalībniekiem būs iespēja gūt atbildes arī uz jautājumiem par šobrīd aktuālām tēmām saistībā ar dīkstāves pabalstiem, valsts programmu aizdevumiem, nodokļu parādiem, kredītbrīvdienām, darba tiesībām, debitoru parādu atgūšanu u.c. un citiem aktuāliem tematiem. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 29. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-2020

Praktiskais semināru cikls: UZŅĒMUMA GRĀMATVEDĪBA KRĪZES APSTĀKĻOS – IZMAIŅAS, RISKI UN IESPĒJAS. Laikā, kad liela daļa uzņēmumu saskaras ar grūtībām, ļoti svarīgi ir pārzināt savas iespējas un iespējamos risinājumus, tostarp orientēties valsts atbalsta pasākumos un pārzināt savas tiesības uz atbalstu. Tieši tāpēc ikvienam ir unikāla iespēja piedalīties īpašās neklātienes apmācībās, kas sastāv no trīs semināriem par aktuālām tēmām saistībā ar dīkstāves pabalstiem, valsts programmu aizdevumiem, nodokļu parādiem, kredītbrīvdienām, darba tiesībām, debitoru parādu atgūšanu u.c. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 29. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/uznemuma-gramatvediba

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA – KAS GRĀMATVEDIM PAR TO JĀZINA, ĪPAŠI KRĪZES LAIKĀ.
Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 29. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsarregistreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardzibadziba

JŪNIJS (01.06.–07.06.), 23. nedēļa

Praktiskais seminārs: VISS PAR DEBITORU PARĀDU ATGŪŠANU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ. PVN, UIN U.C. ATMAKSAS IESPĒJAS NO ŠAUBĪGIEM UN BEZCERĪGIEM DEBITORIEM. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 1. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/debitoru-paradu-atgusana

Klientu lojalitātes stiprināšanas praktiskais seminārs: KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Uzņēmumiem, kas cenšas panākt efektīvu pārdošanu, ir jāpieliek pūles, lai saglabātu savu klientu bāzi. Galu galā jāatceras, ka jaunu klientu piesaistīšana ir 5–7 reizes dārgāka nekā to saglabāšana. Līdz ar to klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana ir visa uzņēmuma uzdevums. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 1. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-panemt-vairak

Praktiskais pārdošanas seminārs – meistarklase: 24 IEMAŅAS, KAS JĀATTĪSTA KATRAM VEIKSMĪGAM PĀRDEVĒJAM – VISS NEPIECIEŠAMAIS SEKMĪGAM PĀRDOŠANAS REZULTĀTAM. Mūsdienās, kad ar pārdošanu ir saistīts teju ikviens uzņēmums, mūsu sabiedrība ir sadalīta pircējos un pārdevējos, kuri pastāvīgi mijiedarbojas viens ar otru. Visu tirdzniecības darījumu veiksme ir atkarīga no tā, cik kvalitatīva būs šī sadarbība un cik kompetenta būs komunikācija ar klientiem. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 1. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/24-iemanas-veiksmigam-pardevejam

Stresa vadīšanas treniņš–meistarklase: STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – KĀ AR TO CĪNĪTIES UN UZVARĒT? Cena: pateicoties “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam – SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 3. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/stress-un-izdegsana

Praktiskais seminārs: NODOKĻU BRĪVDIENAS UN DĪKSTĀVES PABALSTI, GARANTIJAS, VALSTS PROGRAMMU AIZDEVUMI UN CITI IESPĒJAMIE RISINĀJUMI KRĪZES LAIKĀ. Lai reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, ir pieņemts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas paredz virkni atbalsta pasākumu uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 4. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-brivdienas-un-dikstaves-pabalsti

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.06.2020. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam – SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99, tikai EUR 79 + PVN, TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 4. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

JŪNIJS (08.06.–14.06.), 24. nedēļa

Praktiskais biznesa apmācību cikls: PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: personāla plānošana, atlase un vadības stratēģija, personāla grāmatvedība un aktuālais darba tiesībās. Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149, tikai EUR 129! APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 8. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.06.2020. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒEUR 99, tikai EUR 79 + PVN, TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise: 8. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Praktiskais biznesa apmācību cikls: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja grāmatvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ EUR 149, tikai EUR 129 + PVN. TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums: tiešsaistē – 9. jūnijā, klātienē – 16. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija

Kvalifikācijas celšanas un prasmju pilnveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem: NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI! Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149, tikai EUR 129 + PVN, APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 12. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/no-vaditaja-par-lideri

Intensīvā klientu apkalpošanas meistarklase: IZCILA KLIENTU SERVISA 7 NOSLĒPUMI – ATKLĀJ TOS UN NEKAD VAIRS NEUZTRAUCIES PAR KLIENTU LOJALITĀTI. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ EUR 99, tikai EUR 79 + PVN. Semināra norise – 12. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/klientu-servisa-7-noslepumi

JŪNIJS (15.06.–21.06.), 25. nedēļa

Praktiskais seminārs: BIEDRĪBU, RELIĢISKO UN CITU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU GRĀMATVEDĪBA UN GADA PĀRSKATI. SABIEDRISKAIS LABUMS. ZIEDOJUMI UN ATLAIDES. SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS. Arī biedrībām, reliģiskajām un citām nevalstiskajām organizācijām ik gadu ir jāiesniedz gada pārskats. Lai organizācija spētu veiksmīgi attīstīties, ikvienam nepieciešams sekot līdzi likuma izmaiņām un būt informētam par jaunumiem, no kuru pārzināšanas ir atkarīga tā turpmākā darbība. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99, tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 18. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gramatvediba-un-gada-parskati

Projektu vadības meistarklase – viss par efektīvu projektu vadību no A līdz Z. Finansējuma piesaiste projektiem. Projektu vadība mūsdienās ir viena no aktuālākajām jomām gan sabiedrībā, gan uzņēmējdarbībā. Projektu vadība sevī ietver vairākus elementus – plānošanu, motivēšanu, organizēšanu un resursu uzraudzību, tāpēc zināšanas šajā jomā ir svarīgas ikvienam uzņēmējam un darbiniekam, kurš ikdienā ir saistīts ar projektu izstrādi un vadību. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 18. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/projektu-vadibas-pamati

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm: DOKUMENTU PĀRVALDĪBA. DOKUMENTU KLASIFIKĀCIJAS SHĒMAS UN LIETU NOMENKLATŪRAS IZSTRĀDE​. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 19. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/dokumentu-parvaldiba-lietu-nomeklatura

JŪNIJS (22.06.–28.06.), 26. nedēļa

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs: VISAS AKTUĀLĀS IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ, PAR KURĀM JĀBŪT INFORMĒTAM KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam – SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 30. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izmainas-nodoklu-likumdosana

JŪNIJS / JŪLIJS (29.06.–05.07.), 27. nedēļa

Praktiskais seminārs: AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise –<29. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibu-seminars

Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Laikā, kad strauji attīstās un mainās likumdošana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, ir svarīgi spēt izsekot jaunumiem un saglabāt profesionalitāti. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 29. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Intensīvais biznesa apmācību seminārs: PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA GARANTĒTIEM PĀRDOŠANAS REZULTĀTIEM. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99, tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 1. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija

JŪLIJS (06.07.–14.07.), 28. nedēļa

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS PESONĀLA SPECIĀLISTIEM, GRĀMATVEŽIEM UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM. Darba attiecību veidošana ir būtiska ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa. Darba tiesības nosaka darba ņēmēju un darba devēju tiesības un pienākumus. Tā ir arī māksla rast kompromisus, efektivizējot darba rezultātu. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN.
Semināra norise – 6. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darba-tiesibas

JŪLIJS (15.07.–21.07.), 29. nedēļa

Praktiskais vienas dienas apmācību kurss: HACCP principi pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmā. SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99, tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 16. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/haccp

Apvienotais praktiskais seminārs: SVARĪGI JAUTĀJUMI PVN PIEMĒROŠANĀ UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM / PAR AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANU UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS. Neapšaubāmi ar transportlīdzekļiem saistīto nodokļu piemērošana var sagādāt galvassāpes grāmatvežiem. Lai nepieļautu kļūdas, kas var rezultēties ar finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam, ikvienam ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumos un jāpārzina aktualitātes, kas attiecas uz PVN piemērošanu dažādām precēm un pakalpojumiem. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 27. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/apvienotais-seminars

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: info@seminari.lv