Apmācību grafiks

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

 
JANVĀRIS (14.01. - 20.01.), 3. nedēļa Intensīvais biznesa apmācību cikls PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA GARANTĒTIEM PĀRDOŠANAS REZULTĀTIEM. Šodien gandrīz katrā nozarē lielu lomu spēlē mārketings. Arī pārdošanas process ir mainījies un klienti ir kļuvusi prasīgāki. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199,- (standarta cena – 499 EUR). Sākums - 16. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija Intensīvais biznesa apmācību seminārs EFEKTĪVĀKIE MĀRKETINGA INSTRUMENTI. Mūsdienās biznesa attīstībā lielu lomu spēlē efektīva mārketinga stratēģija – no tās ir atkarīga gan klientu plūsma, gan uzņēmuma sasniegumi. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 16. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/efektivakie-marketinga-instrumenti Praktiskais intensīvais seminārs JAUNAS IZMAIŅAS DARBA LIKUMDOŠANĀ, KAS JĀŅEM VĒRĀ KATRAM IESTĀDES UN UZŅĒMUMA GRĀMATVEDIM UN PERSONĀLA VADĪTĀJAM. Likumdošana pēdējo mēnešu laikā ir ievērojami mainījusies un to izmaiņas prasīs pielāgoties jaunam darbam. Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise - 16. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izmainas-darba-likuma Praktisks apmācību cikls PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA APMĀCĪBAS. 2018. gada 25. maijā stājās spēkā Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas, cita starpā, palielina personas datu aizsardzības speciālista lomu gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan privātajā komercdarbībā. Cena: EUR 605,00 ieskaitot PVN. Sākums - 16. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/datu-kursi Praktiskais vienas dienas apmācību kurss “HACCP PRINCIPI PĀRTIKAS UZŅĒMUMA PAŠKONTROLES SISTĒMĀ”. Neviens uzņēmums nevar uzsākt savu darbību, ja nav izstrādāta uzņēmuma paškontroles sistēma, kas balstās uz HACCP principiem. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise - 17. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa:  http://registreties.lv/haccp Biznesa apmācību sesija KĀ IZVEIDOT VEIKSMĪGU BIZNESU UN GŪT PANĀKUMUS! Apmācību mērķis ir vairot motivāciju esošajos un topošajos uzņēmējos savas uzņēmējdarbības paplašināšanai, veidojot savu redzējumu par nākotni, mudināt realizēt savas idejas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams) - tikai EUR 199,- (standarta cena – 699 EUR). Sākums - 17. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/jks Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs BIZNESA IZVEIDES PAMATI UN STRATĒĢIJA. Konkurētspējas paaugstināšana ir viens no galvenajiem uzņēmuma pastāvēšanas un attīstības mērķiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 17. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biznesa-izveides-pamati Praktiskais seminārs uzņēmumiem un iestādēm DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.01.2019. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 17. janvāri. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba JANVĀRIS (21.01. - 27.01.), 4. nedēļa Praktiskais seminārs BEZBUDŽETA MĀRKETINGA PLĀNOŠANA UN VADĪŠANA. Kā īstenot efektīvu mārketinga plānošanu un vadīšanu ierobežota budžeta apstākļos mazā un vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 21. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/bezbudzeta-marketings Intensīvais divu dienu apmācību cikls: PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana. Uzņēmējdarbība ir spriedzes pilna, jo prasa spēju uzņemties atbildību, prasmi komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums - 22. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personiskas-efektivitates-trenins Intensīvais 3 mēnešu grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS INTENSĪVAIS KURSS. Grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb "kā grāmatvedim vasaras laikā kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku". Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums - 23. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss Praktiskās intensīvās apmācības un meistarklase: KĀ PĀRDOT DĀRGĀK UN LIKT KLIENTAM ATGRIEZTIES VĒL UN VĒL. Ikviena uzņēmuma interesēs, nenoliedzami, ir pārdot ne tikai "vidējā cenu līmeņa" preces vai pakalpojumus, bet arī "dārgos" un tā saucamos "ekskluzīvos" produktus vai pakalpojumus. Lai varētu dārgi pārdot, pirmkārt, ir nepieciešams perfekti pārzināt klientu, viņa vēlmes un problēmas. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise - 24. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-pardot-dargak Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs BIZNESA ORGANIZĀCIJAS JURIDISKIE ASPEKTI UN KOMANDAS VEIDOŠANA. Lai palīdzētu uzņēmumiem ceļā uz sava biznesa izveidi tiek rīkots īpašs seminārs. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 24. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/juridiskie-aspekti JANVĀRIS/FEBRUĀRIS (28.01. - 3.02.), 5. nedēļa Stresa vadīšanas treniņš – meistarklase  STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – KĀ AR TO CĪNĪTIES UN UZVARĒT? Mūsdienās ikvienā profesijā nākas sastapties ar izdegšanas sindroma priekšnoteikumiem, ko veicina atbildīgs darbs, lielas prasības, pārāk liela darba slodze, mazs sociālais atbalsts vai neatbilstošs materiālais un garīgais atalgojums. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena - EUR 249,-). Norises laiks - 28. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stress-un-izdegsana Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem: PATS SEV GRĀMATVEDIS! Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis, IIN, patentmaksa. atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) –tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-) Semināra norise - 30. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pats-sev-gramatvedis Kā pasargāt savu uzņēmumu no problēmām. VALDES LOCEKĻU PERSONISKĀ ATBILDĪBA PAR NODOKĻU PARĀDIEM. Ko darīt? Problēmas un iespējamie risinājumi saistībā ar jaunajiem grozījumiem likumos. Maksātnespējas ierosināšana. Komercjautājumi. Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena 249,-). Semināra norise - 30. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/valdes-locekli Praktiskais seminārs un meistarklase KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS.Ir daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt esošo klientu pārdošanas apjomu par 20 % vien pāris mēnešu laikā. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise - 31. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa - http://registreties.lv/ka-panemt-vairak Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs KLIENTU SERVISS UN PĀRDOŠANAS SISTĒMAS IZVEIDE. Lai panāktu pēc iespējas augstāku klientu atsaucību, ir svarīgi apzināt esošo situāciju un noskaidrot, kādas tieši izmaiņas uzņēmuma vadībā ir nepieciešamas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 31. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-serviss-un-pardosana Aktuāls seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI -  to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība.  Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise - 31. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars Seminārs un meistarklase: STRESA PĀRVARĒŠANA UN STRESA NOTURĪBAS ATTĪSTĪŠANA. Darba vidē stress ir ikdiena un uzskatāms par neatņemamu darba sastāvdaļu. Lai novērstu speciālistu izdegšanu un iemācītu saudzēt savus resursus kvalitatīvam darba rezultātam tiek organizēts praktisks stresa pārvarēšanas un stresa noturības attīstīšanas seminārs un meistarklase. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena 249,-). Semināra norise - 1. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stresa-vadibas-un-parvaresanas-seminars FEBRUĀRIS (4.02. - 10.02.), 6. nedēļa Praktiskais intensīvais seminārs TIRGUS PĒTĪJUMI – SEKMĪGA BIZNESA UN MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS PAMATS. Kā īstenot rezultatīvu mārketinga pētījumu kompleksu mazā un vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 4. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/marketinga-strategijas-pamati Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss: PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Darba tirgus tendences, personāla dokumentu pārvaldība, personāla plānošana un atlase, personāla vadības stratēģija un, protams, arī personāla motivācija. Nedrīkst aizmirst, ka personāla vadītāji ir vieni no uzņēmumu svarīgākajiem darbiniekiem, tieši tādēļ tiem ir arī jāsniedz atbilstošas zināšanas. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 5. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija Biznesa apmācību intensīvais kurss: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 5. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija Praktiskais seminārs - meistarklase JAUNI DIGITĀLĀ MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAS RISINĀJUMI – TAVA UZŅĒMUMA STRAUJĀKAI IZAUGSMEI. Mūsdienu pasaulē mainās patērētāji un līdz ar to ne tikai patērētāju iepirkšanās paradumi, bet arī informācijas meklēšanas veidi un attieksme pret tiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 6. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/digitalais-marketings Praktiskās apmācības un meistarklase "NO LABAS KLIENTU APKALPOŠANAS UZ IZCILU!" Nekad neapstājies strādāt pie sava uzņēmuma klientu servisa līmeņa. Mūsdienās ļoti nozīmīgu lomu veiksmīga uzņēmuma attīstībā spēlē izcila klientu apkalpošana. Jo labāk attieksimies pret klientiem, jo pozitīvāka būs viņu pieredze, kā rezultātā viņi būs motivēti atgriezties atkārtoti. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (Standarta semināra cena EUR 249,-). Semināra norise - 7. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-apkalposana Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs PĀRDOŠANAS TEHNIKA UN BIZNESA KONKURĒTSPĒJAS STIPRINĀŠANA. Veiksmīgai biznesa attīstībai nepieciešams uzturēt pārdošanas procesa nepārtrauktību, tajā pat laikā nodrošinot vienotu izpratni par būtiskiem elementiem darbā ar pircējiem, klientiem, darbam pašiem ar sevi. Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 7. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pardosanas-tehnika Vienas dienas intensīvais mediju videotreniņš IZCILA SASKARSMES PSIHOLOĢIJA JEB MANIPULĀCIJA KOMUNIKĀCIJĀ. KĀ VIENMĒR IZIET NO SITUĀCIJAS "SAUSĀM KĀJĀM?" Komunikācijā ar klientiem, sadarbības partneriem, medijiem, žurnālistiem u.c. Cena, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 349,- (standarta cena – 699 EUR). Norises laiks - 8. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/saskarsmes-psihologija FEBRUĀRIS (11.02. - 17.02.), 7. nedēļa Intensīvais biznesa apmācību seminārs REZULTATĪVĀKIE PĀRDOŠANAS RISINĀJUMI. Ikviena profesija šodien ir saistīta ar pārdošanu, tāpēc vairums ekspertu uzsver, ka pārdošana ir disciplīna un nepārtraukts monitorings, līdz ar to jaunas zināšanas šajā jomā ir nepieciešamība. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 13. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/rezultativakie-pardosanas-risinajumi​ Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.02.2019." Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise - 14. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars Praktiskais seminārs ĪSAIS MĀRKETINGA KURSS – no A līdz Z, tirgvedības pamati, kas jāzina katram uzņēmējam, pārdevējam un klientu servisa darbiniekam. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā īstenot efektīvu mārketinga darbības plānošanu un vadīšanu konkurences apstākļos gan mazā, gan vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 15. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/isais-marketinga-kurss FEBRUĀRIS (18.02. - 24.02.), 8. nedēļa Praktiskais seminārs - meistarklase KĀ PAREIZI KOMUNICĒT UZŅĒMUMA ZĪMOLU, LAI RADĪTU TĀ PIEVIENOTO VĒRTĪBU UN PIESAISTĪTU JAUNUS KLIENTUS. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā veiksmīgi īstenot efektīvu zīmola komunikāciju – visu par zīmola veidošanu, rebrendingu, mediju lietošanas paradumu maiņu un citiem aktuāliem jautājumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 18. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/ka-pareizi-komunicet Praktiskais intensīvais seminārs: PROFESIONĀLA MĀRKETINGA STRATĒĢIJA – efektīvākais ierocis, lai uzvarētu konkurentus un palielinātu biznesa tirgus daļu. Semināra laikā tiks skaidrotas mārketinga stratēģijas, to plānošana un realizēšana praksē. Jo veiksmīgu stratēģiju izmantosim, jo konkurētspējīgāki būsim tirgū. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks: 20. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/profesionala-marketinga-strategija Intensīvais seminārs: KĀ STRĀDĀT AR PERSONĀLU: MAZĀKAS ALGAS - AUGSTĀKA MOTIVĀCIJA! jeb 5 soļu pieeja.  Aizvien vairāk uzņēmumu vadītāji izmanto zināšanas par to, kā motivēt savus darbiniekus, kā izvērtēt efektīvākos motivātorus un kā noturēt labākos profesionāļus savā komandā, tādā veidā palielinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise - 21. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/mazakas-algas-augstaka-motivacija Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs EFEKTĪVS MĀRKETINGS UN REKLĀMA TAVA BIZNESA SASNIEGUMIEM. Veiksmīgs mārketings un efektīva reklāma mūsdienās ir vieni būtiskākajiem faktoriem, lai uzņēmums gūtu panākumus. Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 21. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/efektivs-marketings-un-reklama Runas un publiskās uzstāšanās intensīvais videotreniņš KĀ VEIKSMĪGI UZSTĀTIES UN PAREIZI SEVI PASNIEGT AUDITORIJAS PRIEKŠĀ? Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja apgūt runas un elpošanas vingrinājumus, pauzes un citus runas loģikas likumus. Cena, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 349,- (standarta cena – 699 EUR). Semināra norise - 22. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-veiksmigi-uzstaties FEBRUĀRIS/MARTS (25.02. - 3.03.), 9. nedēļa Intensīvais pārdošanas apmācību seminārs: PĀRDOŠANAS AKADĒMIJA. Nenoliedzami, lai arī cik labi būtu pārdošanas rezultāti, ikviena uzņēmuma intereses ir pārdot savu produkciju un pakalpojumus pēc iespējas dārgāk un labāk. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 499 EUR). Semināra norise - 28. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pardosanas-akademija MARTS (11.03. - 17.03.), 11. nedēļa Intensīvais biznesa apmācību seminārs MĀRKETINGA UN PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA IZCILIEM BIZNESA SASNIEGUMIEM. Mārketings un pārdošana mūsdienās iet roku roku, jo mārketinga pamatā ir izpēte un eksperimenti, kas ļauj cilvēkiem pārdot to, kas tiem ir vajadzīgs. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks - 13. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/marketinga-un-pardosanas-strategija​
Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk, vai ne?Tālrunis papildus informācijai: 20355559