Apmācību grafiks

2017. gada februāris

  • Praktiskais vienas dienas apmācību kurss “HACCP principu ieviešana un uzturēšana atbilstoši LR un ES tiesību aktu prasībām”. Neviens uzņēmums nevar uzsākt savu darbību, ja nav izstrādāta uzņēmuma paškontroles sistēma, kas balstās uz HACCP principiem. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (Standarta semināra cena EUR 249,-). Semināra norises laiks - 27. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/haccp
 • Intensīvais biznesa apmācību cikls: PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA garantētiem pārdošanas rezultātiem. Šodien gandrīz katrā nozarē lielu lomu spēlē mārketings. Arī pārdošanas process ir mainījies un klienti ir kļuvusi prasīgāki. Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199,- (standarta cena – 699 EUR). Sākums - 28. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija
 • Praktiskais apvienotais grāmatvedības un nodokļu seminārs "Kas jāzina katram uzņēmumam un iestādei par jauno nodokļu reformu, IIN, VSAOI, PVN, UIN, izmaiņām darba likumdošanā un Gada pārskatu sastādīšanu?" Zināšanas grāmatvedībā un nodokļu jautājumos ir nepieciešamas ikvienam uzņēmumam vai pašnodarbinātajam, jo no tā atkarīga uzņēmuma izaugsme un nākotne. Cena pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) - tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 149,-). Semināra norises laiks - 28. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-reforma

2017. gada marts

  • Praktiskais seminārs uzņēmumiem un iestādēm "DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem”. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norises laiks - 2. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa - http://registreties.lv/dokumentu-parvaldibas-seminars
  • Intensīvais pārdošanas apmācību kurss MŪSDIENĪGA UN VEIKSMĪGA PĀRDEVĒJA PANĀKUMU ATSLĒGA. Šī informācija palīdzēs veiksmīgāk cīnīties par savu vietu tirgū un gūt lielāku peļņu, izmantojot tos pašus resursus. Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) - tikai EUR 149,- (standarta cena – 449 EUR). Sākums - 6. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pardosanas-cikls
  • Praktiskais intensīvais seminārs un meistarklase: "KĀ PĀRDOT DĀRGĀK UN LIKT KLIENTAM ATGRIEZTIES VĒL UN VĒL" Efektīvi par dārgās pārdošanas sistēmas nostiprināšanu uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norises laiks: 6. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-pardot-dargak
  • Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm "ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana". Aktuāls seminārs visiem lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norises laiks - 9. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars
  • Biznesa apmācību intensīvais kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: darba tirgus tendences, personāla dokumentu pārvaldība, personāla plānošana un atlase, personāla vadības stratēģija un, protams, arī personāla motivācija. Cena, pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums - 12. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija
  • Biznesa apmācību intensīvais kurss BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Cena, pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 12. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija
  • Praktiskais seminārs un meistarklase: "No labas klientu apkalpošanas uz izcilu!" Nekad neapstājies strādāt pie sava uzņēmuma klientu servisa līmeņa. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta semināra cena EUR 249,-). Semināra norises laiks: 13. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-apkalposana
  • Aktuāls seminārs visiem lietvežiem, biroja vadītājiem un administratoriem - Elektroniskie dokumenti - to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Izmaiņas lietvedības regulējumā skar gan dokumentus, gan e-dokumentu sistēmas. Lietvežiem un administratoriem jāiepazīstās ar visu jaunāko informāciju. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norises laiks - 16. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars
 • Praktiskais seminārs un meistarklase "KĀ 'PAŅEMT' NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS". Ir daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt esošo klientu pārdošanas apjomu par 20 % vien pāris mēnešu laikā. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norises laiks: 20. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-panemt-vairak
Praktiskais seminārs un meistarklase "KĀ 'PAŅEMT' NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS". Ir daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt esošo klientu pārdošanas apjomu par 20 % vien pāris mēnešu laikā. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norises laiks: 20. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-panemt-vairak Seminārs un meistarklase "STRESA PĀRVARĒŠANA UN STRESA NOTURĪBAS ATTĪSTĪŠANA”. Semināra un meisatrklases laikā apmeklētāji radīs atbildes uz jautājumu, kas regulē spriedzi un pakļaut to savu mērķu realizēšanai. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena - EUR 249). Semināra norises laiks - 22. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stresa-vadibas-un-parvaresanas-seminars
 • GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS INTENSĪVAIS KURSS: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas, jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-) Sākums - 23. marts. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss
 • Praktiskais seminārs un meistarklase "Veiksmīga pārmaiņu vadība uzņēmumā – KĀ PAREIZI PAGRIEZT BIZNESU VAJADZĪGAJĀ VIRZIENĀ". Semināra mērķis ir palīdzēt organizācijām kopumā un katram individuāli pieņemt pārmaiņas tā, lai radikāli ies-paidotu spēju uzlabot savas darbības rezultātus. Cena pateicoties programmas "Biznesa Uz-rāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Semināra norises laiks: 27. marts. Plašāka in-formācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/parmainu-vadiba
2017. gada aprīlis
  • Intensīvais praktiskais biznesa apmācību seminārs Klientu apkalpošana un sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās. Komunikācija biznesa vidē ir ļoti nozīmīga – tā palīdz atstāt vislabāko iespaidu par Jums un gādāt par veiksmīgu karjeras un biznesa attīstību. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norises laiks - 3. aprīlis. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-apkalposana-sarunu-vadisana /
 • Intensīvā biznesa apmācību programma Biznesa komunikācijas akadēmija. Komunikācija biznesa vidē ir ļoti nozīmīga, it īpaši, ja ņemam vēra Latvijas nelielo tirgu, kas nosaka, ka perspektīvs šeit var būt tikai ilgtermiņa attiecībās balstīts bizness. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums - 18. aprīlis. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/komunikacijas-akademija
 • Intensīvā biznesa apmācību programma Biznesa Vadītāju Akadēmija. Ikvienam uzņēmuma vadītājam jābūt galvenajam atbildīgajam lēmumu pieņemšanā un komandas līderim. No tā, kā viņš spēs veidot komandu, vadīt un organizēt to darbību, būs atkarīga uzņēmuma tālākā nākotne. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums - 18. aprīlis. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/vaditaju-akademija