Apmācību grafiks

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

 JŪLIJS (22.07.–28.07.), 30. nedēļa

Praktiskais nodokļu optimizācijas seminārs: NODOKĻU UN KOMERCDARBĪBAS PLĀNOŠANA. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA UN PEĻŅAS PALIELINAŠANA. ATTIECĪBAS AR VID + ĪSUMĀ PAR AKTUĀLAJIEM NODOKĻU LIKUMDOŠANAS JAUNUMIEM UZ 2019. GADA 1. JŪNIJU. Nodokļu optimizācija ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar kuriem sastopas gan uzņēmēji, gan darbinieki. Nodokļu optimizācijas mērķis ir nodokļos maksājamo summu samazināšana ar likumīgām metodēm, izmantojot normatīvajos aktos paredzētās iespējas. Semināra ietvaros tiks skatīti tādi jautājumi kā darba līgums, nodokļu maksātāju tiesības un pienākumi, darba samaksas nosacījumi, skaidrās naudas ierobežojumi u.c. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam – vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 22. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-optimizacija

Praktiskais seminārs uzņēmējiem un grāmatvežiem: GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS PAREIZA PLĀNOŠANA UN ĪSTENOŠANA UZŅĒMUMĀ. Grāmatvedība šodien ir viena no pieprasītākajām profesijām – jebkurā, pat vismazākajā firmā, obligāti ir jābūt grāmatvedim. Šīs profesijas pārstāvim ir vairāki būtiski uzdevumi, tai skaitā aprēķināt darba algas darbiniekiem, veikt nodokļu aprēķinus, pašizmaksas un produkcijas aprēķinus, kā arī pārvaldīt nodokļu un finanšu likumdošanu. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – vien EUR 99,- (semināra standarta cena - EUR 249,-). Norises laiks – 22. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-planosana

Praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS PAMATI BIROJA VADĪTĀJIEM. Seminārā būs iespēja uzzināt, kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, visu par finanšu un vadības pārskatiem, bilanci un naudas plūsmu, kā arī to, kā veidot atskaites un darboties EDS sistēmā. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – vien EUR 99,- (semināra standarta cena - EUR 249,-). Semināra norise – 23. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-pamati

Aktuāls seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Cena: pateicoties “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 24. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars​http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars​

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem: PATS SEV GRĀMATVEDIS! Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis, IIN, patentmaksa. atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-) Semināra norise – 24. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Praktiskais seminārs: KĀ PASARGĀT UZŅĒMUMU NO PROBLĒMĀM. VALDES LOCEKĻU PERSONISKĀ ATBILDĪBA PAR NODOKĻU PARĀDIEM. PROBLĒMAS UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI SAISTĪBĀ AR JAUNAJIEM GROZĪJUMIEM LIKUMOS. MAKSĀTNESPĒJAS IEROSINĀŠANA. KOMERCJAUTĀJUMI. Pagājušajā gadā stājās spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Nodokļu likums), ar kuriem Nodokļu likuma XI nodaļā tika ieviests regulējums, kas nosaka valdes locekļu personīgo atbildību par nodokļu parādiem, ir pagājis vairāk nekā gads, tomēr aizvien nākas saskarties ar daudziem neskaidriem jautājumiem, uz kuriem nerastas atbildes var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbību. Cena: ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-) Semināra norise – 26. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/valdes-locekli

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs: VISAS AKTUĀLĀS IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ UZ 2019. GADA 1. JŪLIJU, PAR KURĀM JĀBŪT INFORMĒTAM KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Katram uzņēmumam un iestādei jāņem vērā, ka nodokļu reformas ietvaros spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas, kas skar visu organizāciju nodokļu aprēķinu. Šajā seminārā tiks skatītas tādas tēmas kā veiktie būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI) un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli." Tiks apskatītas arī izmaiņas Darba likumā, kā arī Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un LR MK noteikumos. Cena: pateicoties “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 26. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izmainas-nodoklu-likumdosana

Personības izaugsmes meistarklase: EMOCIONĀLAIS INTELEKTS VADĪTĀJIEM – KĀ NOKĻŪT LĪDZ MĒRĶIM ĀTRĀK UN VISAI KOMANDAI KOPĀ. No emocionālās intelekta noteikšanas ir atkarīga spēja vadīt gan savu dzīvi, gan arī biznesu. Ikvienam no mums vajadzētu prast atbildēt uz jautājumiem, vai mēs adekvāti novērtējam savas spējas? Vai mēs savās kļūdās vainojam citus? Vai mēs slēpjam savas patiesās emocijas? Neprasme kontrolēt savas jūtas un emocijas bieži noved pie emocionālajiem uzliesmojumiem, kas nav pieļaujami biznesa attiecībās, jo ikviens no mums vēlas būt labs sadarbības partneris. Neapšaubāmi, tikai ar tādiem partneriem, kas spēj kontrolēt savas emocijas un būt atvērts, vēlas sadarboties ilgtermiņā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 699,-). Semināra norise – 26. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/emocionala-intelekta-noteiksana

JŪLIJS/AUGUSTS (29.07.–04.08.), 31. nedēļa

Seminārs un meistarklase: LAIKA VADĪBA – PAŅĒMIENI UN PSIHOLOĢIJA. Efektīva laika vadība palīdz uzlabot savu prasmi izlietot laiku lietderīgāk - tā ir iespēja apgūti laika vadības pamatprincipus, veikt padziļinātu analīzi personiskajās laika vadības jomās, kā arī noteikt personiskos mērķus un prioritātes svarīgākajās jūsu dzīves jomās. Tā ir iespēja papildināt savas zināšanas un uzlabot praktiskās laika un darba plānošanas iemaņas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 449 EUR). Semināra norise – 29. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/laika-vadiba

Praktiskais seminārs: GDPR PRASĪBU IZPRATNES ĀBECE. Semināra mērķauditorija ir privātuzņēmumu, valsts un pašvaldības aģentūru un citu iestāžu juristi, administratori vai lietvedības, sekretariāta un administrācijas darbinieki, kuri iesaistīti personas datu apstrādes projektos. Cena: EUR 99,00 (ieskaitot PVN). Norise – 31. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/datu-seminars

Seminārs un meistarklase: KĀ IEPAZĪT DZIĻĀK SAVU PERSONĀLU. IZCILA PERSONĀLVADĪBA AR MS EXCEL. Efektīva laika vadība palīdz uzlabot savu prasmi izlietot laiku lietderīgāk - tā ir iespēja apgūti laika vadības pamatprincipus, veikt padziļinātu analīzi personiskajās laika vadības jomās, kā arī noteikt personiskos mērķus un prioritātes svarīgākajās jūsu dzīves jomās. Tā ir iespēja papildināt savas zināšanas un uzlabot praktiskās laika un darba plānošanas iemaņas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 449 EUR). Norises laiks – 1. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izcila-personalvadiba

Aktuāls praktiskais seminārs: IZMAIŅAS UN JAUNUMI PAR SKAIDRĀS NAUDAS IEROBEŽOJUMIEM – PRASĪBAS, RISKI UN SODA SANKCIJAS. Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā skaidrās naudas ierobežojumi, darījumi ar juridiskām personām, darījumi ar fiziskām personām, skaidrās naudas deklarēšana, skaidrās naudas izmaksa autoriem, algas izmaksa skaidrā naudā un citas aktualitātes saistībā ar darījumiem skaidra naudā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, – vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Semināra norise – 2. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi

AUGUSTS (05.08.–11.08.), 32. nedēļa

Apvienotais praktiskais seminārs: SVARĪGI JAUTĀJUMI PVN PIEMĒROŠANĀ UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM / PAR AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANU UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS." Neapšaubāmi ar transportlīdzekļiem saistīto nodokļu piemērošana var sagādāt galvassāpes grāmatvežiem. Lai nepieļautu kļūdas, kas var rezultēties ar finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam, ikvienam ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumos un jāpārzina aktualitātes, kas attiecas uz PVN piemērošanu dažādām precēm un pakalpojumiem. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 5. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/apvienotais-seminars

Komunikācijas prasmju meistarklase: KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES. Uzņēmējiem, pārdevējiem, skolotājiem un vecākiem mūsdienās bieži pietrūkst pārliecināšanas prasmes. Prasme pārliecināt nosaka to, cik veiksmīgi esam savās lomās, profesijā un attiecībās. Mums nepieciešams pārliecināt un motivēt pašiem sevi, lai stimulētu savas personības izaugsmi. Prasme pārliecināt ir viena no svarīgākajām prasmēm, lai realizētu savus mērķus. Tāpēc ir būtiski uzlabot savas komunikācijas prasmes. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 5. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/prasmes-parliecinat

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.06.2019. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 6. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

Biznesa apmācību intensīvais kurss: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 6. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija

Intensīvais grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS VASARAS SKOLA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim vasaras laikā kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Laikā, kad strauji attīstās un mainās likumdošana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, ir svarīgi spēt izsekot jaunumiem un saglabāt profesionalitāti. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens " līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 7. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/vasaras-skola-gramatveziem

Intensīvais biznesa apmācību seminārs: EFEKTĪVĀKIE MĀRKETINGA INSTRUMENTI. Mūsdienās biznesa attīstībā lielu lomu spēlē efektīva mārketinga stratēģija – no tās ir atkarīga gan klientu plūsma, gan uzņēmuma sasniegumi. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 7. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/efektivakie-marketinga-instrumenti

Praktiskais semināru cikls: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM. Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām specialitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, kā arī sekot līdzi naudas plūsmai. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, semināru cikla izmaksas sastāda vien EUR 299,- (standarta cena – 599 EUR). Sākums – 9. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi

Praktiskais vienas dienas seminārs: DARBA LIKUMDOŠANA KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Dažādu praktisku situāciju skaidrojumi. Darba likumdošanas jautājumi mūsdienās ir aktuāli ikvienam – gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Bet it īpaši uzņēmumiem un iestādēm, kuriem ir jāprot skaidrot darba līguma tiesiskos pamatus, kā arī atrisināt dažādas situācijas saistībā gan ar darbinieka uzteikumu, gan likuma izmaiņām, atvaļinājumu un daudziem citiem svarīgiem darba jautājumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, – vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Semināra norise – 9. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darba-likumdosana

AUGUSTS (12.08.–19.08.), 33. nedēļa

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.08.2019. Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Cena: pateicoties “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 12. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Praktiskā četru nedēļu biznesa apmācību programma: PERSONĀLA VADĪBAS SKOLA. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus un veiksmīgi attīstītos ilgtermiņā. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta semināra cena EUR 599,-) Sākums – 12. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vadibas-skola

Praktiskais vienas dienas seminārs: PVN LIKUMA PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM. Mūsdienās likumdošana mainās ļoti strauji un arī šis gads tam nav izņēmums. Šogad būtiskas izmaiņas skārušas arī PVN likumu. Lai nepieļautu kļūdas, kas var rezultēties ar finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam vai pat sodu, ikvienam ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumos un jāpārzina aktualitātes, kas attiecas uz PVN piemērošanu dažādām precēm un pakalpojumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, – vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Semināra norise – 16. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pvn-likuma-piemerosana

AUGUSTS (19.08.–25.08.), 34. nedēļa

Stresa vadīšanas treniņš–meistarklase: STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – KĀ AR TO CĪNĪTIES UN UZVARĒT? Mūsdienās ikvienā profesijā nākas sastapties ar izdegšanas sindroma priekšnoteikumiem, ko veicina atbildīgs darbs, lielas prasības, pārāk liela darba slodze, mazs sociālais atbalsts vai neatbilstošs materiālais un garīgais atalgojums. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 (semināra standarta cena – EUR 249,-). Semināra norise – 20. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stress-un-izdegsana

Praktiskais apmācību cikls: PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA APMĀCĪBAS. Ir stājušies spēkā Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas, cita starpā, palielina personas datu aizsardzības speciālista lomu gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan privātajā komercdarbībā. Cena: EUR 605,00 (ieskaitot PVN). Sākums – 21. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/datu-kursi

PROJEKTU VADĪBAS MEISTARKLASE – viss par efektīvu projektu vadību no A LĪDZ Z. FINANSĒJUMA PIESAISTE PROJEKTIEM. Projektu izstrāde un vadīšana ir šī brīža aktuālākā tēma. Kur ņemt naudu, kā pareizi apsaimniekot saņemtās finanses, kam uzticēt projektu vadīšanu? Seminārā apzināsim svarīgākās nianses fondu un investoru prasībās. Naudas plūsma izveide, cenu politika, peļņas un apgrozījuma īpatnības. Pašizmaksas aprēķins, nodokļi un darba spēka izmaksas. Juridiskie aspekti uzņēmējdarbības izveidē. Partnerība un kooperācija mērķu sasniegšanā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 499,-). Sākums – 22. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/projektu-vadibas-pamati

Praktiskais trīs dienu biznesa apmācību cikls: DARBINIEKU MOTIVĒŠANAS EFEKTĪVĀKIE RISINĀJUMI, KURI JĀPĀRZINA KATRAM VEIKSMĪGAM VADĪTĀJAM. Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kuri izpilda galvenos uzdevumus, lai uzņēmums sasniegtu savu mērķi un tam būtu stabili darba rezultāti, tai skaitā peļņa. Tomēr, kā zināms, uzņēmuma veiksmes vai neveiksmes ir tiešā mērā atkarīgas no darbinieku motivācijas – jo motivētāks viņš būs darboties uzņēmuma labā, jo vairāk pūles viņš pieliks, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 449 EUR). Sākums – 22. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darbinieku-motivesana

Praktiskais vienas dienas seminārs: IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA (IIN) UN VSAOI PIEMĒROŠANA PRAKTISKĀS SITUĀCIJĀS. Ir spēkā stājušies grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums). Lai arī pagājis vairāk nekā gads, joprojām ir daudz jautājumu par IIN nodokļa piemērošanu dzīvē. Semināra dalībniekiem būs unikāla iespēja uzzināt visu par izmaiņām IIN likmēs, par neapliekamajiem ienākumiem, diferencēto neapliekamo minimumu, IIN atvieglojumiem par apgādājamiem, attaisnotajiem izdevumiem u.c. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, – vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Semināra norise – 23. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/nodoklu-piemerosana

AUGUSTS (26.08.–01.09.), 35. nedēļa

Praktiskais seminārs: BEZBUDŽETA MĀRKETINGA PLĀNOŠANA UN VADĪŠANA. Kā īstenot efektīvu mārketinga plānošanu un vadīšanu ierobežota budžeta apstākļos mazā un vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 26. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/bezbudzeta-marketings

Praktiskais seminārs: ĪSAIS MĀRKETINGA KURSS – no A līdz Z, tirgvedības pamati, kas jāzina katram uzņēmējam, pārdevējam un klientu servisa darbiniekam. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā īstenot efektīvu mārketinga darbības plānošanu un vadīšanu konkurences apstākļos gan mazā, gan vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 27. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/isais-marketinga-kurss

Intensīvais divu dienu apmācību cikls: PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Pašapziņas celšana un savas individualitātes (unikalitātes) apzināšana, sevis pasniegšana. Uzņēmējdarbība ir spriedzes pilna, jo prasa spēju uzņemties atbildību, prasmi komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 29. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personiskas-efektivitates-trenins

Praktiskais vienas dienas seminārs: PAR AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANU UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS. Katru gadu likumdošana mainās un daudzi jautājumi, kas saistīti ar grāmatvedības kārtošanu un vešanu, jāapgūst no jauna. Jāatgādina, ka grāmatvedība nav tikai vienkāršu datu fiksēšana – tas ir gana plašs un sarežģīts process, un šī profesija prasa pārzināt ļoti daudzus jautājumus, kuru mērķis ir palīdzēt uzņēmuma vispārējai darbībai. Viens no šādiem jautājumiem saistīts arī ar autotransporta izmantošanu uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, – vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Semināra norise – 30. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/auto-pvn

SEPTEMBRIS (02.09.–08.09.), 36. nedēļa

7 praktisko pašattīstības meistarklašu cikls: CILVĒKA SPĒJĀM NAV ROBEŽU. KĀ KĻŪT PAR SUPERCILVĒKU? Cilvēka personības izaugsme ir process mūža garumā. Pilnveidojot savu personību, mēs attīstām arī savu potenciālu un radošumu, kas noder gan individuālā līmenī, gan arī veidojot efektīvu komandu. Jo personības izaugsme ir svarīga ne tikai karjeras veidošanai un dzīves mērķu sasniegšanai, bet arīdzan savstarpējo attiecību veidošanai. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 299,- (standarta semināra cena EUR 799,-) vai, piesakoties jebkurai meistarklasei atsevišķi – tikai EUR 69! Sākums – 5. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/meistarklasu-cikls

Praktiskais vienas dienas seminārs: UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKĻA (UIN) LIKUMA PRAKTISKA PIEMĒROŠANA UN DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus. To izmantošana mūsdienās kļūst arvien populārāka, tāpēc, lai nerastos neveiklas situācijas, gan uzņēmēji, gan arī privātpersonas tiek aicinātas apgūt svarīgāko darbā ar EDS sistēmu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, – vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Semināra norise – 6. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/uin-likuma-piemerosana

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk, vai ne?

Tālrunis papildus informācijai: 20355559