Informācijas ievākšana, datu bāzu atjaunošana

Klientu, sadarbības partneru un citu auditoriju regulāra apzināšana palīdz ne tikai uzturēt attiecības, bet arī nodrošināt atjaunotu informāciju datu bāzēm, kas var noderēt citu mārketinga aktivitāšu veikšanai.

Katra uzņēmuma klientu datubāze, nenoliedzami, ir viens no svarīgākajiem rīkiem veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā. Lai klientu apkalpošanas un kontaktu dibināšanas process būtu veiksmīgs, klientu datubāze nedrīkst būt novecojusi un tajā nav pieļaujama kļūdaina informācija. Līdz ar to, Baltijas Telemārketinga Centrs uzņēmumiem piedāvā gan izveidot jaunas datubāzes, gan arī sakārtot jau esošās, atjaunojot tajās aktuālāko informāciju.

Datubāzu izveidošana un atjaunošana ir darbietilpīgs process, kas prasa laiku, tāpēc uzņēmumi datubāzes izveidošanu un sakārtošanu aizvien biežāk uztic profesionāļiem, kas ne tikai mērķtiecīgi atlasa auditorijas datus, bet arī veiksmīgi tos atjauno ar aktuālu informāciju.

Efektīvākais veids, kā atjaunot datus, ir personīgi sazināties ar datubāzē esošajiem klientiem un pārbaudīt informāciju. Datubāzes atjaunošanas princips ir vienkāršs, Jūs to atsūtat mums, speciālisti veic nepieciešamās izmaiņas, un datu bāze tiek Jums nosūtīta atpakaļ – izlabota un papildināta.