Jaunākie semināri

Jaunākie semināri

  • Apvienotais praktiskais grāmatvedības un nodokļu seminārs “Aktuālas izmaiņas PVN likuma piemērošanā 2017.gadā uzņēmumiem un iestādēm” un “Neskaidrās situācijas darba likumdošanā, biežāk pieļautās kļūdas un to pareiza koriģēšana uzņēmumos un iestādēs”. Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 79 (standarta semināra cena – EUR 149,-). Semināra norises laiks: 20. jūnijs. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/apvienotais-nodoklu-seminars


  • Praktiskais seminārs “EIROPAS SAVIENĪBAS VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULA: jaunās prasības uzņēmumiem un iestādēm”. Ir pieņemta ES Vispārīgā datu aizsardzības regula: kā rīkoties pārejas periodā? Kādas ir jaunās regulas prasības un ko tās nozīmēs ne tikai organizācijām, bet arī katram individuāli? Kas noteikti jāizdara līdz regulas ieviešanai? Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,-. Semināra norises laiks: 30. jūnijs. Plašāka informācija: http://ejuz.lv/dati1


  • Biznesa apmācību intensīvais kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: darba tirgus tendences, personāla dokumentu pārvaldība, personāla plānošana un atlase, personāla vadības stratēģija un, protams, arī personāla motivācija. Cena, pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 10. jūlijs. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija